• 18 000 Niš
  • Adresa: Vojvode Putnika bb
  • Tel. +381 18/565-444,565-510
  • mail.specclinic@nadlanu.com

SPECIJALNA BOLNICA
ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

“SVETI ĐORĐE”

-Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je moderna privatna klinika,
osnovana 2007.god. kao odeljenje bolnice iz Beograda.
Od novembra 2009.god. posluje kao samostalna ustanova.
-Bolnica je smeštena u savremeno opremljenom objektu koji se nalazi
u mirnom delu grada Niša ( Bubanj) i ima sopstveno dvorište.
-Prostor je veličine 320m2 u tri nivoa sa 5 bolesničkih kreveta u intenzivnom delu.
U bolnici se nalazi prijemno odeljenje, dnevni boravak, prostor za grupnu i
individualnu psihoterapiju i uslovi za sport  rekreaciju.
–METODE:U bolnici se primenjuju najsavremenije metode lečenja zavisnosti u potpunosti primerene
kompleksnosti bolesti i medicinskom statusu svakog pacijenta ponaosob.
-Osnovni cilj je potpuno ozdravljenje (telesno i psihičko),rehabilitacija i socijalizacia.
-Bolnica nudi različite nivoe lečenja i specijalizovanje programe:
*DETOSIKACIJA-bezbolno rešavanjeapstinencijalne krize.
*Ugradnja NALTREXON inplanta-ugradnja blokatora opijatskih receptora produženog dejstva.
*Ambulantni tretman I konsultacije
*Savetovalište za roditelje-Besplatno
–PROGRAM: Program lečenja traje godinu dana I odvija se u sledećim fazama:
1)INTENZIVNA-detoksikacija u trajanju od 7 dana. uz kompletan pregled I laboratorisku obradu.
2)POLUINTENZIVNA-dijagnostika I edukacija.Cilj je distanciranje od psihoaktivne supstance.
3)STABILIZACIONA-ima za cilj prevenciju recidiva.
4)REHABILITACIONA-Cilj noveorjentacije I načina razmišljanja.
-Do realizacija ciljeva dolazi se preko:Individualnih psihoterapiskih seansi,socioterapiskih grupa,
grupa za psihoedukaciju,seansi sistemske porodične terapije,rehabilitaciona grupa.
Naš stručni tim čine motivisani I edukovani stručnjaci:2 psihijatra,1 spec.iz anesteziologije I reanimacije,
1 lekar na specijaliziji iz psihijatrije,1 klinički psiholog,1 psiholog, 5 medicinskih sestara-tehničara.
*NAŠ TIM ĆE VASVISOKOPROFESIONALNO I U POTPUNOJ DIKRECIJI USPEŠNO
PROVESTI KROZ PROCES LEČENJA I SOCIJALIZACIJE.